English
Sinhala
Tamil

SLYCAN Trust Blog

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Created Date :
July 1, 2021

දේශගුණික විපර්යාස හමුවේ ආහාර ප්‍රවේශය සහතික කිරීම 

Food Security

දේශගුණික විපර්යාස සහ ආහාර අනාරක්ෂිත භාවය සෘජුවම එකිනෙකට සම්බන්ධ වන අංශයන් වේ. දේශගුණික විපර්යාස ආශ්රිත උපද්රව වන ගංවතුර, සුළි කුණාටු, සුනාමි, නියඟ සහ වෙනත් අවදානම් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය දුර්වල කළ හැකි උපද්රව වන අතර කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට මෙමඟින් දැඩි ලෙස බලපෑම් ඇති කරයි. එහි ප්රතිඵලය ලෙස මෙය වෙළඳපොළ ප්රවේශය, වෙළඳාම, ආහාර සැපයුම, ආහාර මිල ඉහළ යාම, ගොවි ආදායම අඩුවීම සහ සේවා නියුක්තිය යන විවිධ විශයන් කෙරෙහි දැඩි බලපෑම් ඇති කරයි. මෙම දේශගුණික විපර්යාස මගින් දරිද්රතාවයට ද මඟ සැලසෙන අතර එමඟින් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය සහ මන්දපෝෂණය ඉහළ යාමද සිදුවේ. සංසන්දනාත්මක කාල පරිච්ජේදයන් තුළ මානව ක්රියාකාරිත්වයට ඍජුව හෝ වක්රව ආරෝපණය කෙරෙන ගෝලීය සංයුතීන් හි වෙනස් වීම හා විචල්යතාවයන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය මගින් දේශගිණික විපර්යාස ලෙස නිර්වචනය කර ඇත.

Created Date :
July 1, 2021

දේශගුණික විපර්යාස සමඟ අරගල කරනා දේශීය ගොවි ප්‍රජාව

Food Security

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාවගේ ආහාර නිෂ්පාදන චක්‍රයට සහ කෘෂිකාර්මික සැපයුම් හා වටිනාකම් දාමයට සෘජු හෝ වක්‍රව ලෙස බලපෑමක් ඇති කරන දේශගුණික අවදානම් අවබෝධ කරගැනිමට Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය කටයුතු කරමින් සිටියි. මෙහිදී Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය විසින් මූලික වශයෙන් අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්ක තෝරාගෙන ඇත. අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක ගොවීන් සමඟ පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡා මත පදනම්ව වෙනස්වන දේශගුණය හමුවේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ අරගලයන් ග්‍රහණය කර ගන්නා වීඩියෝ මාලාවක් අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු.

Created Date :
May 1, 2021

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ SLYCAN  Trust  ආයතනය එක්ව පැවැත්වූ සමුද්‍රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ  සම්මන්ත්‍රණය

Biodiversity & Wildlife

සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය (MEPA) විසින්, SLYCAN Trust ආයතනය සමඟ එක්ව සමුද්රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණය 2021 අප්‍රේල් 22, 23 යන දිනයන් හී කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පවත්වනු ලැබීය. "දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි නීල ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා සාගර පාදක විසඳුම් සහ ප්‍රතිපත්ති රාමු" යන තේමාව යටතේ පැවති මෙම පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ පරමාර්ථ බවට පත් වුයේ දේශගුණික විපර්යාස, සමුද්‍ර ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ, සංවේදී වෙරළබඩ හා සාගර පරිසර පද්ධති, නාවික හා සමුද්‍ර දූෂණය, ධීවර කටයුතු සහ නීල ආර්ථිකය සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සහ ඒ ආශ්‍රිත නීති සම්පාදනය පිළිබඳ සංකීර්ණ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා දිවයින පුරා විසිරී සිටින ප්‍රවීණයන් පිරිස එකම වේදිකාවක් මතට ගෙන ඒමයි. 

Created Date :
April 22, 2021

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා SLYCAN Trust දායකත්වය

Biodiversity & Wildlife

කඩොලාන යනු කෙත‍රම් සුවිශේෂි ශාක ප්‍රජාවක් ද, කෙතරම් ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ශාක ප්‍රජාවක් ද වැනි කරුණු පිළිබඳ ව මිට ඉහත අපගේ වර්තා වලින් මනාව පෙන්වා දි ඇත. කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ ඇති මෙම වැදගත්කම නිසාවෙන්ම SLYCAN Trust ආයතනය මගින් ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක්ම කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සහ සංරක්ෂණය කෙරෙහි ආරම්භ කර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනයට සහ සංරක්ෂණයට ගන්නා උත්සහ‍යේ එක් වැයමක් ලෙස SLYCAN Trust ආයතනය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ සහ දේශගුණික විපර්යාස වලට අනුහුරු වීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මුලික පියවරයන් කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර එම මුලික පියවරයන් පහත දැක්වේ.

Created Date :
April 10, 2021

ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ පැවැත්ම සහ සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් SLYCAN Trust දායකත්වය

අන්තර් උදම් කලාප ලෙස සැලකෙන ජලය සහ ගොඩබිම එක්වන මායිම් වල සැදෙන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ඉතා සුවිශේෂි ජෛව විවිධත්වයකින් හෙබි විශේෂ ශාක ප්රජාවකි. කලපු, මෝය සහ කුඩා දුපත් ආදී පරිසර පද්ධති මුල් කොට ගෙන හට ගන්නා මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය කරදිය මෙන්ම මිරිදිය දෙවර්ගයටම නිරාවරණය වේ. මුහුද සහ ගොඩබිම අතර පරිසරය නොනැසි පැවතිමට දායකත්වය සපයන මෙම කඩොලාන වෙරළබඩ ශාක සහ සත්ව ප්රජාවන්ගේ යහ පැවැත්ම, ආහාර සුරක්ශිතතාව සහ ආරක්ශාව සඳහා මහත් සේවයක් සපයනු ලබයි. මෙම කඩොලාන සතු සුවිශේෂි ලක්ෂණයක් වන්නේ සමාන්ය ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට අපහසු පරිසර පද්ධතීන් වන ලවණ මිශ්ර, අධික සුළං සහ අධික හිරු එළිය සහිත පරිසර පද්ධතීන් වල ද කඩොලාන ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට හැකි විමයි. මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධති ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන වන අතර කාබන් තිර කිරීමට සහ රඳවා තබා ගැනිමට ඇති සුවිශේෂි හැකියාව නිසා දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට ද මහත් දායකත්වයක් සපයයි. 

Created Date :
March 27, 2021

දේශගුණික තත්ව නිසා සිදුවන අවදානම කළමනාකරණය කිරිම සහ වැඩිදියුණු කිරිම පිණිස ගොවි ජනතාව සමග සම්බන්ධ විම.

ගංගා නිම්න ශිෂ්ඨාචාර සමග බිහිවුණු කෘෂිකර්මාන්තය අද වන විට එහි නව මානයන් සොයා යමින් උසස් තත්වයෙන් යුතු ආහාර නිෂ්පාදනයක් සඳහා යොමු වී ඇත. අනාදිමත් කාලයක පටන් පවතින දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණ කිරිමෙහි පරමාර්ථයෙහි ලා බැදි කටයුතු කරයි. පෙර රජ දවස සිට අහස් දියෙන් පෝෂණය ලබමින් පැවතුණු කෘෂිකර්මාන්තයට අද වන විට රජයේ මැදිහත්වීම පවා ලැබි ඇත. නමුත් විවිධ කාලයන්හි ඇතිවන දේශගුණික විපර්යාසයන්වලට මුහුණ දිමට කෘෂිකාර්මික අංශයට සිදුවිම කණගාටුවකි. නිවර්තන කලාපයට අයත් රටක් වන ලංකාවට මේ වන විට දේශගුණික විපර්යාසයන් වලට මුහුණ පැමට සිදුව ඇත. එදිනෙදා රැකියාව කරන පුරවැසියාට මෙය කොපමණ දුරට වැටහි ඇති ද යන්න ගැටළුවක් වුවත් අතිතයේ පටන් යල මහ දෙකන්නයන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු කරන ගොවියාට මෙම වෙනස මනාව වැටහි ඇත.

Created Date :
September 28, 2019

காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தியை அடைவதற்கான கொள்கை இடைவெளிகள் மற்றும் தேவைகளை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கான பிராந்திய பட்டறை.

Law & Policy

புரட்டாதி மாதம் 17 மற்றும் 18 ஆம் திகதிகளில் , மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் காலநிலை மாற்ற செயலகம், ஸ்லைகன் அறக்கட்டளை (SLYCAN Trust) , பிரகிரிதி வள மையம், ஐ.சி.சி. சி எ.டி மற்றும் உலகளாவிய மாற்ற ஆராய்ச்சிக்கான ஆசிய-பசிபிக் வலையமைப்பு ஒன்றிணைந்து காலிமுக ஹோட்டலில் (Galle Face Hotel) இரண்டு நாள் பிராந்திய பங்குதாரர் பட்டறை ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தன. தேசிய மற்றும் பிராந்திய மட்டத்தில் தேசிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளை (NDCs) செயல்படுத்துவதில் கொள்கை இடைவெளிகளையும் தேவைகளையும் நிவர்த்தி செய்வதில் இந்த பட்டறை ஆனது கவனம் செலுத்தியிருந்தது. மேலும் என்.டி.சி க்கள் (NDCs) , தேசிய தழுவல் திட்ட (NAP) செயல்முறைகள், நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் (SDGs) மற்றும் அனர்த்த அபாயக் குறைப்புக்கான செண்டாய் கட்டமைப்பு (Sendai Framework) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் கவனம் செலுத்தியது.

SLYCAN Trust Blog

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Created Date :
July 1, 2021

Food Security

දේශගුණික විපර්යාස හමුවේ ආහාර ප්‍රවේශය සහතික කිරීම 

දේශගුණික විපර්යාස සහ ආහාර අනාරක්ෂිත භාවය සෘජුවම එකිනෙකට සම්බන්ධ වන අංශයන් වේ. දේශගුණික විපර්යාස ආශ්රිත උපද්රව වන ගංවතුර, සුළි කුණාටු, සුනාමි, නියඟ සහ වෙනත් අවදානම් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය දුර්වල කළ හැකි උපද්රව වන අතර කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට මෙමඟින් දැඩි ලෙස බලපෑම් ඇති කරයි. එහි ප්රතිඵලය ලෙස මෙය වෙළඳපොළ ප්රවේශය, වෙළඳාම, ආහාර සැපයුම, ආහාර මිල ඉහළ යාම, ගොවි ආදායම අඩුවීම සහ සේවා නියුක්තිය යන විවිධ විශයන් කෙරෙහි දැඩි බලපෑම් ඇති කරයි. මෙම දේශගුණික විපර්යාස මගින් දරිද්රතාවයට ද මඟ සැලසෙන අතර එමඟින් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය සහ මන්දපෝෂණය ඉහළ යාමද සිදුවේ. සංසන්දනාත්මක කාල පරිච්ජේදයන් තුළ මානව ක්රියාකාරිත්වයට ඍජුව හෝ වක්රව ආරෝපණය කෙරෙන ගෝලීය සංයුතීන් හි වෙනස් වීම හා විචල්යතාවයන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය මගින් දේශගිණික විපර්යාස ලෙස නිර්වචනය කර ඇත.

Created Date :
July 1, 2021

Food Security

දේශගුණික විපර්යාස සමඟ අරගල කරනා දේශීය ගොවි ප්‍රජාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාවගේ ආහාර නිෂ්පාදන චක්‍රයට සහ කෘෂිකාර්මික සැපයුම් හා වටිනාකම් දාමයට සෘජු හෝ වක්‍රව ලෙස බලපෑමක් ඇති කරන දේශගුණික අවදානම් අවබෝධ කරගැනිමට Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය කටයුතු කරමින් සිටියි. මෙහිදී Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය විසින් මූලික වශයෙන් අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්ක තෝරාගෙන ඇත. අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක ගොවීන් සමඟ පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡා මත පදනම්ව වෙනස්වන දේශගුණය හමුවේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ අරගලයන් ග්‍රහණය කර ගන්නා වීඩියෝ මාලාවක් අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු.

Created Date :
May 1, 2021

Biodiversity & Wildlife

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ SLYCAN  Trust  ආයතනය එක්ව පැවැත්වූ සමුද්‍රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ  සම්මන්ත්‍රණය

සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය (MEPA) විසින්, SLYCAN Trust ආයතනය සමඟ එක්ව සමුද්රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණය 2021 අප්‍රේල් 22, 23 යන දිනයන් හී කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පවත්වනු ලැබීය. "දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි නීල ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා සාගර පාදක විසඳුම් සහ ප්‍රතිපත්ති රාමු" යන තේමාව යටතේ පැවති මෙම පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ පරමාර්ථ බවට පත් වුයේ දේශගුණික විපර්යාස, සමුද්‍ර ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ, සංවේදී වෙරළබඩ හා සාගර පරිසර පද්ධති, නාවික හා සමුද්‍ර දූෂණය, ධීවර කටයුතු සහ නීල ආර්ථිකය සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සහ ඒ ආශ්‍රිත නීති සම්පාදනය පිළිබඳ සංකීර්ණ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා දිවයින පුරා විසිරී සිටින ප්‍රවීණයන් පිරිස එකම වේදිකාවක් මතට ගෙන ඒමයි. 

Created Date :
April 22, 2021

Biodiversity & Wildlife

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා SLYCAN Trust දායකත්වය

කඩොලාන යනු කෙත‍රම් සුවිශේෂි ශාක ප්‍රජාවක් ද, කෙතරම් ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ශාක ප්‍රජාවක් ද වැනි කරුණු පිළිබඳ ව මිට ඉහත අපගේ වර්තා වලින් මනාව පෙන්වා දි ඇත. කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ ඇති මෙම වැදගත්කම නිසාවෙන්ම SLYCAN Trust ආයතනය මගින් ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක්ම කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සහ සංරක්ෂණය කෙරෙහි ආරම්භ කර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනයට සහ සංරක්ෂණයට ගන්නා උත්සහ‍යේ එක් වැයමක් ලෙස SLYCAN Trust ආයතනය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ සහ දේශගුණික විපර්යාස වලට අනුහුරු වීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මුලික පියවරයන් කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර එම මුලික පියවරයන් පහත දැක්වේ.

Created Date :
April 10, 2021

ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ පැවැත්ම සහ සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් SLYCAN Trust දායකත්වය

අන්තර් උදම් කලාප ලෙස සැලකෙන ජලය සහ ගොඩබිම එක්වන මායිම් වල සැදෙන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ඉතා සුවිශේෂි ජෛව විවිධත්වයකින් හෙබි විශේෂ ශාක ප්රජාවකි. කලපු, මෝය සහ කුඩා දුපත් ආදී පරිසර පද්ධති මුල් කොට ගෙන හට ගන්නා මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය කරදිය මෙන්ම මිරිදිය දෙවර්ගයටම නිරාවරණය වේ. මුහුද සහ ගොඩබිම අතර පරිසරය නොනැසි පැවතිමට දායකත්වය සපයන මෙම කඩොලාන වෙරළබඩ ශාක සහ සත්ව ප්රජාවන්ගේ යහ පැවැත්ම, ආහාර සුරක්ශිතතාව සහ ආරක්ශාව සඳහා මහත් සේවයක් සපයනු ලබයි. මෙම කඩොලාන සතු සුවිශේෂි ලක්ෂණයක් වන්නේ සමාන්ය ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට අපහසු පරිසර පද්ධතීන් වන ලවණ මිශ්ර, අධික සුළං සහ අධික හිරු එළිය සහිත පරිසර පද්ධතීන් වල ද කඩොලාන ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට හැකි විමයි. මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධති ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන වන අතර කාබන් තිර කිරීමට සහ රඳවා තබා ගැනිමට ඇති සුවිශේෂි හැකියාව නිසා දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට ද මහත් දායකත්වයක් සපයයි. 

Created Date :
March 27, 2021

දේශගුණික තත්ව නිසා සිදුවන අවදානම කළමනාකරණය කිරිම සහ වැඩිදියුණු කිරිම පිණිස ගොවි ජනතාව සමග සම්බන්ධ විම.

ගංගා නිම්න ශිෂ්ඨාචාර සමග බිහිවුණු කෘෂිකර්මාන්තය අද වන විට එහි නව මානයන් සොයා යමින් උසස් තත්වයෙන් යුතු ආහාර නිෂ්පාදනයක් සඳහා යොමු වී ඇත. අනාදිමත් කාලයක පටන් පවතින දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණ කිරිමෙහි පරමාර්ථයෙහි ලා බැදි කටයුතු කරයි. පෙර රජ දවස සිට අහස් දියෙන් පෝෂණය ලබමින් පැවතුණු කෘෂිකර්මාන්තයට අද වන විට රජයේ මැදිහත්වීම පවා ලැබි ඇත. නමුත් විවිධ කාලයන්හි ඇතිවන දේශගුණික විපර්යාසයන්වලට මුහුණ දිමට කෘෂිකාර්මික අංශයට සිදුවිම කණගාටුවකි. නිවර්තන කලාපයට අයත් රටක් වන ලංකාවට මේ වන විට දේශගුණික විපර්යාසයන් වලට මුහුණ පැමට සිදුව ඇත. එදිනෙදා රැකියාව කරන පුරවැසියාට මෙය කොපමණ දුරට වැටහි ඇති ද යන්න ගැටළුවක් වුවත් අතිතයේ පටන් යල මහ දෙකන්නයන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු කරන ගොවියාට මෙම වෙනස මනාව වැටහි ඇත.

Created Date :
July 1, 2021

දේශගුණික විපර්යාස හමුවේ ආහාර ප්‍රවේශය සහතික කිරීම 

Food Security

දේශගුණික විපර්යාස සහ ආහාර අනාරක්ෂිත භාවය සෘජුවම එකිනෙකට සම්බන්ධ වන අංශයන් වේ. දේශගුණික විපර්යාස ආශ්රිත උපද්රව වන ගංවතුර, සුළි කුණාටු, සුනාමි, නියඟ සහ වෙනත් අවදානම් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය දුර්වල කළ හැකි උපද්රව වන අතර කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට මෙමඟින් දැඩි ලෙස බලපෑම් ඇති කරයි. එහි ප්රතිඵලය ලෙස මෙය වෙළඳපොළ ප්රවේශය, වෙළඳාම, ආහාර සැපයුම, ආහාර මිල ඉහළ යාම, ගොවි ආදායම අඩුවීම සහ සේවා නියුක්තිය යන විවිධ විශයන් කෙරෙහි දැඩි බලපෑම් ඇති කරයි. මෙම දේශගුණික විපර්යාස මගින් දරිද්රතාවයට ද මඟ සැලසෙන අතර එමඟින් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය සහ මන්දපෝෂණය ඉහළ යාමද සිදුවේ. සංසන්දනාත්මක කාල පරිච්ජේදයන් තුළ මානව ක්රියාකාරිත්වයට ඍජුව හෝ වක්රව ආරෝපණය කෙරෙන ගෝලීය සංයුතීන් හි වෙනස් වීම හා විචල්යතාවයන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය මගින් දේශගිණික විපර්යාස ලෙස නිර්වචනය කර ඇත.

Created Date :
July 1, 2021

දේශගුණික විපර්යාස සමඟ අරගල කරනා දේශීය ගොවි ප්‍රජාව

Food Security

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාවගේ ආහාර නිෂ්පාදන චක්‍රයට සහ කෘෂිකාර්මික සැපයුම් හා වටිනාකම් දාමයට සෘජු හෝ වක්‍රව ලෙස බලපෑමක් ඇති කරන දේශගුණික අවදානම් අවබෝධ කරගැනිමට Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය කටයුතු කරමින් සිටියි. මෙහිදී Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය විසින් මූලික වශයෙන් අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්ක තෝරාගෙන ඇත. අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක ගොවීන් සමඟ පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡා මත පදනම්ව වෙනස්වන දේශගුණය හමුවේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ අරගලයන් ග්‍රහණය කර ගන්නා වීඩියෝ මාලාවක් අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු.

Created Date :
May 1, 2021

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ SLYCAN  Trust  ආයතනය එක්ව පැවැත්වූ සමුද්‍රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ  සම්මන්ත්‍රණය

Biodiversity & Wildlife

සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය (MEPA) විසින්, SLYCAN Trust ආයතනය සමඟ එක්ව සමුද්රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණය 2021 අප්‍රේල් 22, 23 යන දිනයන් හී කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පවත්වනු ලැබීය. "දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි නීල ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා සාගර පාදක විසඳුම් සහ ප්‍රතිපත්ති රාමු" යන තේමාව යටතේ පැවති මෙම පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ පරමාර්ථ බවට පත් වුයේ දේශගුණික විපර්යාස, සමුද්‍ර ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ, සංවේදී වෙරළබඩ හා සාගර පරිසර පද්ධති, නාවික හා සමුද්‍ර දූෂණය, ධීවර කටයුතු සහ නීල ආර්ථිකය සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සහ ඒ ආශ්‍රිත නීති සම්පාදනය පිළිබඳ සංකීර්ණ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා දිවයින පුරා විසිරී සිටින ප්‍රවීණයන් පිරිස එකම වේදිකාවක් මතට ගෙන ඒමයි. 

Created Date :
April 22, 2021

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා SLYCAN Trust දායකත්වය

Biodiversity & Wildlife

කඩොලාන යනු කෙත‍රම් සුවිශේෂි ශාක ප්‍රජාවක් ද, කෙතරම් ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ශාක ප්‍රජාවක් ද වැනි කරුණු පිළිබඳ ව මිට ඉහත අපගේ වර්තා වලින් මනාව පෙන්වා දි ඇත. කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ ඇති මෙම වැදගත්කම නිසාවෙන්ම SLYCAN Trust ආයතනය මගින් ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක්ම කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සහ සංරක්ෂණය කෙරෙහි ආරම්භ කර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනයට සහ සංරක්ෂණයට ගන්නා උත්සහ‍යේ එක් වැයමක් ලෙස SLYCAN Trust ආයතනය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ සහ දේශගුණික විපර්යාස වලට අනුහුරු වීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මුලික පියවරයන් කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර එම මුලික පියවරයන් පහත දැක්වේ.

Created Date :
April 10, 2021

ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ පැවැත්ම සහ සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් SLYCAN Trust දායකත්වය

අන්තර් උදම් කලාප ලෙස සැලකෙන ජලය සහ ගොඩබිම එක්වන මායිම් වල සැදෙන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ඉතා සුවිශේෂි ජෛව විවිධත්වයකින් හෙබි විශේෂ ශාක ප්රජාවකි. කලපු, මෝය සහ කුඩා දුපත් ආදී පරිසර පද්ධති මුල් කොට ගෙන හට ගන්නා මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය කරදිය මෙන්ම මිරිදිය දෙවර්ගයටම නිරාවරණය වේ. මුහුද සහ ගොඩබිම අතර පරිසරය නොනැසි පැවතිමට දායකත්වය සපයන මෙම කඩොලාන වෙරළබඩ ශාක සහ සත්ව ප්රජාවන්ගේ යහ පැවැත්ම, ආහාර සුරක්ශිතතාව සහ ආරක්ශාව සඳහා මහත් සේවයක් සපයනු ලබයි. මෙම කඩොලාන සතු සුවිශේෂි ලක්ෂණයක් වන්නේ සමාන්ය ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට අපහසු පරිසර පද්ධතීන් වන ලවණ මිශ්ර, අධික සුළං සහ අධික හිරු එළිය සහිත පරිසර පද්ධතීන් වල ද කඩොලාන ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට හැකි විමයි. මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධති ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන වන අතර කාබන් තිර කිරීමට සහ රඳවා තබා ගැනිමට ඇති සුවිශේෂි හැකියාව නිසා දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට ද මහත් දායකත්වයක් සපයයි. 

Created Date :
March 27, 2021

දේශගුණික තත්ව නිසා සිදුවන අවදානම කළමනාකරණය කිරිම සහ වැඩිදියුණු කිරිම පිණිස ගොවි ජනතාව සමග සම්බන්ධ විම.

ගංගා නිම්න ශිෂ්ඨාචාර සමග බිහිවුණු කෘෂිකර්මාන්තය අද වන විට එහි නව මානයන් සොයා යමින් උසස් තත්වයෙන් යුතු ආහාර නිෂ්පාදනයක් සඳහා යොමු වී ඇත. අනාදිමත් කාලයක පටන් පවතින දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණ කිරිමෙහි පරමාර්ථයෙහි ලා බැදි කටයුතු කරයි. පෙර රජ දවස සිට අහස් දියෙන් පෝෂණය ලබමින් පැවතුණු කෘෂිකර්මාන්තයට අද වන විට රජයේ මැදිහත්වීම පවා ලැබි ඇත. නමුත් විවිධ කාලයන්හි ඇතිවන දේශගුණික විපර්යාසයන්වලට මුහුණ දිමට කෘෂිකාර්මික අංශයට සිදුවිම කණගාටුවකි. නිවර්තන කලාපයට අයත් රටක් වන ලංකාවට මේ වන විට දේශගුණික විපර්යාසයන් වලට මුහුණ පැමට සිදුව ඇත. එදිනෙදා රැකියාව කරන පුරවැසියාට මෙය කොපමණ දුරට වැටහි ඇති ද යන්න ගැටළුවක් වුවත් අතිතයේ පටන් යල මහ දෙකන්නයන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු කරන ගොවියාට මෙම වෙනස මනාව වැටහි ඇත.

Created Date :
September 28, 2019

காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தியை அடைவதற்கான கொள்கை இடைவெளிகள் மற்றும் தேவைகளை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கான பிராந்திய பட்டறை.

Law & Policy

புரட்டாதி மாதம் 17 மற்றும் 18 ஆம் திகதிகளில் , மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் காலநிலை மாற்ற செயலகம், ஸ்லைகன் அறக்கட்டளை (SLYCAN Trust) , பிரகிரிதி வள மையம், ஐ.சி.சி. சி எ.டி மற்றும் உலகளாவிய மாற்ற ஆராய்ச்சிக்கான ஆசிய-பசிபிக் வலையமைப்பு ஒன்றிணைந்து காலிமுக ஹோட்டலில் (Galle Face Hotel) இரண்டு நாள் பிராந்திய பங்குதாரர் பட்டறை ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தன. தேசிய மற்றும் பிராந்திய மட்டத்தில் தேசிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளை (NDCs) செயல்படுத்துவதில் கொள்கை இடைவெளிகளையும் தேவைகளையும் நிவர்த்தி செய்வதில் இந்த பட்டறை ஆனது கவனம் செலுத்தியிருந்தது. மேலும் என்.டி.சி க்கள் (NDCs) , தேசிய தழுவல் திட்ட (NAP) செயல்முறைகள், நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் (SDGs) மற்றும் அனர்த்த அபாயக் குறைப்புக்கான செண்டாய் கட்டமைப்பு (Sendai Framework) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் கவனம் செலுத்தியது.

SLYCAN Trust Blog

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Created Date :
September 28, 2019

Law & Policy

காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தியை அடைவதற்கான கொள்கை இடைவெளிகள் மற்றும் தேவைகளை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கான பிராந்திய பட்டறை.

புரட்டாதி மாதம் 17 மற்றும் 18 ஆம் திகதிகளில் , மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் காலநிலை மாற்ற செயலகம், ஸ்லைகன் அறக்கட்டளை (SLYCAN Trust) , பிரகிரிதி வள மையம், ஐ.சி.சி. சி எ.டி மற்றும் உலகளாவிய மாற்ற ஆராய்ச்சிக்கான ஆசிய-பசிபிக் வலையமைப்பு ஒன்றிணைந்து காலிமுக ஹோட்டலில் (Galle Face Hotel) இரண்டு நாள் பிராந்திய பங்குதாரர் பட்டறை ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தன. தேசிய மற்றும் பிராந்திய மட்டத்தில் தேசிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளை (NDCs) செயல்படுத்துவதில் கொள்கை இடைவெளிகளையும் தேவைகளையும் நிவர்த்தி செய்வதில் இந்த பட்டறை ஆனது கவனம் செலுத்தியிருந்தது. மேலும் என்.டி.சி க்கள் (NDCs) , தேசிய தழுவல் திட்ட (NAP) செயல்முறைகள், நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் (SDGs) மற்றும் அனர்த்த அபாயக் குறைப்புக்கான செண்டாய் கட்டமைப்பு (Sendai Framework) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் கவனம் செலுத்தியது.

Created Date :
July 1, 2021

දේශගුණික විපර්යාස හමුවේ ආහාර ප්‍රවේශය සහතික කිරීම 

Food Security

දේශගුණික විපර්යාස සහ ආහාර අනාරක්ෂිත භාවය සෘජුවම එකිනෙකට සම්බන්ධ වන අංශයන් වේ. දේශගුණික විපර්යාස ආශ්රිත උපද්රව වන ගංවතුර, සුළි කුණාටු, සුනාමි, නියඟ සහ වෙනත් අවදානම් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය දුර්වල කළ හැකි උපද්රව වන අතර කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට මෙමඟින් දැඩි ලෙස බලපෑම් ඇති කරයි. එහි ප්රතිඵලය ලෙස මෙය වෙළඳපොළ ප්රවේශය, වෙළඳාම, ආහාර සැපයුම, ආහාර මිල ඉහළ යාම, ගොවි ආදායම අඩුවීම සහ සේවා නියුක්තිය යන විවිධ විශයන් කෙරෙහි දැඩි බලපෑම් ඇති කරයි. මෙම දේශගුණික විපර්යාස මගින් දරිද්රතාවයට ද මඟ සැලසෙන අතර එමඟින් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය සහ මන්දපෝෂණය ඉහළ යාමද සිදුවේ. සංසන්දනාත්මක කාල පරිච්ජේදයන් තුළ මානව ක්රියාකාරිත්වයට ඍජුව හෝ වක්රව ආරෝපණය කෙරෙන ගෝලීය සංයුතීන් හි වෙනස් වීම හා විචල්යතාවයන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය මගින් දේශගිණික විපර්යාස ලෙස නිර්වචනය කර ඇත.

Created Date :
July 1, 2021

දේශගුණික විපර්යාස සමඟ අරගල කරනා දේශීය ගොවි ප්‍රජාව

Food Security

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාවගේ ආහාර නිෂ්පාදන චක්‍රයට සහ කෘෂිකාර්මික සැපයුම් හා වටිනාකම් දාමයට සෘජු හෝ වක්‍රව ලෙස බලපෑමක් ඇති කරන දේශගුණික අවදානම් අවබෝධ කරගැනිමට Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය කටයුතු කරමින් සිටියි. මෙහිදී Sළ්‍ය්Cඇණ් ඨෘස්ට් ආයතනය විසින් මූලික වශයෙන් අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්ක තෝරාගෙන ඇත. අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක ගොවීන් සමඟ පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡා මත පදනම්ව වෙනස්වන දේශගුණය හමුවේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ අරගලයන් ග්‍රහණය කර ගන්නා වීඩියෝ මාලාවක් අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු.

Created Date :
May 1, 2021

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ SLYCAN  Trust  ආයතනය එක්ව පැවැත්වූ සමුද්‍රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ  සම්මන්ත්‍රණය

Biodiversity & Wildlife

සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය (MEPA) විසින්, SLYCAN Trust ආයතනය සමඟ එක්ව සමුද්රීය පරිසරය සඳහා වූ සයවන ජාතික පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණය 2021 අප්‍රේල් 22, 23 යන දිනයන් හී කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පවත්වනු ලැබීය. "දේශගුණික ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි නීල ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා සාගර පාදක විසඳුම් සහ ප්‍රතිපත්ති රාමු" යන තේමාව යටතේ පැවති මෙම පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ පරමාර්ථ බවට පත් වුයේ දේශගුණික විපර්යාස, සමුද්‍ර ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ, සංවේදී වෙරළබඩ හා සාගර පරිසර පද්ධති, නාවික හා සමුද්‍ර දූෂණය, ධීවර කටයුතු සහ නීල ආර්ථිකය සඳහා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සහ ඒ ආශ්‍රිත නීති සම්පාදනය පිළිබඳ සංකීර්ණ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා දිවයින පුරා විසිරී සිටින ප්‍රවීණයන් පිරිස එකම වේදිකාවක් මතට ගෙන ඒමයි. 

Created Date :
April 22, 2021

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා SLYCAN Trust දායකත්වය

Biodiversity & Wildlife

කඩොලාන යනු කෙත‍රම් සුවිශේෂි ශාක ප්‍රජාවක් ද, කෙතරම් ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ශාක ප්‍රජාවක් ද වැනි කරුණු පිළිබඳ ව මිට ඉහත අපගේ වර්තා වලින් මනාව පෙන්වා දි ඇත. කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ ඇති මෙම වැදගත්කම නිසාවෙන්ම SLYCAN Trust ආයතනය මගින් ව්‍යාපෘතින් කිහිපයක්ම කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය සහ සංරක්ෂණය කෙරෙහි ආරම්භ කර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනයට සහ සංරක්ෂණයට ගන්නා උත්සහ‍යේ එක් වැයමක් ලෙස SLYCAN Trust ආයතනය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ සහ දේශගුණික විපර්යාස වලට අනුහුරු වීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මුලික පියවරයන් කිහිපයකින් සමන්විත වන අතර එම මුලික පියවරයන් පහත දැක්වේ.

Created Date :
April 10, 2021

ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ පැවැත්ම සහ සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් SLYCAN Trust දායකත්වය

අන්තර් උදම් කලාප ලෙස සැලකෙන ජලය සහ ගොඩබිම එක්වන මායිම් වල සැදෙන කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ඉතා සුවිශේෂි ජෛව විවිධත්වයකින් හෙබි විශේෂ ශාක ප්රජාවකි. කලපු, මෝය සහ කුඩා දුපත් ආදී පරිසර පද්ධති මුල් කොට ගෙන හට ගන්නා මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය කරදිය මෙන්ම මිරිදිය දෙවර්ගයටම නිරාවරණය වේ. මුහුද සහ ගොඩබිම අතර පරිසරය නොනැසි පැවතිමට දායකත්වය සපයන මෙම කඩොලාන වෙරළබඩ ශාක සහ සත්ව ප්රජාවන්ගේ යහ පැවැත්ම, ආහාර සුරක්ශිතතාව සහ ආරක්ශාව සඳහා මහත් සේවයක් සපයනු ලබයි. මෙම කඩොලාන සතු සුවිශේෂි ලක්ෂණයක් වන්නේ සමාන්ය ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට අපහසු පරිසර පද්ධතීන් වන ලවණ මිශ්ර, අධික සුළං සහ අධික හිරු එළිය සහිත පරිසර පද්ධතීන් වල ද කඩොලාන ශාක වලට සාර්ථකව වැඩිමට හැකි විමයි. මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධති ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන වන අතර කාබන් තිර කිරීමට සහ රඳවා තබා ගැනිමට ඇති සුවිශේෂි හැකියාව නිසා දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට ද මහත් දායකත්වයක් සපයයි. 

Created Date :
March 27, 2021

දේශගුණික තත්ව නිසා සිදුවන අවදානම කළමනාකරණය කිරිම සහ වැඩිදියුණු කිරිම පිණිස ගොවි ජනතාව සමග සම්බන්ධ විම.

ගංගා නිම්න ශිෂ්ඨාචාර සමග බිහිවුණු කෘෂිකර්මාන්තය අද වන විට එහි නව මානයන් සොයා යමින් උසස් තත්වයෙන් යුතු ආහාර නිෂ්පාදනයක් සඳහා යොමු වී ඇත. අනාදිමත් කාලයක පටන් පවතින දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණ කිරිමෙහි පරමාර්ථයෙහි ලා බැදි කටයුතු කරයි. පෙර රජ දවස සිට අහස් දියෙන් පෝෂණය ලබමින් පැවතුණු කෘෂිකර්මාන්තයට අද වන විට රජයේ මැදිහත්වීම පවා ලැබි ඇත. නමුත් විවිධ කාලයන්හි ඇතිවන දේශගුණික විපර්යාසයන්වලට මුහුණ දිමට කෘෂිකාර්මික අංශයට සිදුවිම කණගාටුවකි. නිවර්තන කලාපයට අයත් රටක් වන ලංකාවට මේ වන විට දේශගුණික විපර්යාසයන් වලට මුහුණ පැමට සිදුව ඇත. එදිනෙදා රැකියාව කරන පුරවැසියාට මෙය කොපමණ දුරට වැටහි ඇති ද යන්න ගැටළුවක් වුවත් අතිතයේ පටන් යල මහ දෙකන්නයන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු කරන ගොවියාට මෙම වෙනස මනාව වැටහි ඇත.

Created Date :
September 28, 2019

காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தியை அடைவதற்கான கொள்கை இடைவெளிகள் மற்றும் தேவைகளை அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கான பிராந்திய பட்டறை.

Law & Policy

புரட்டாதி மாதம் 17 மற்றும் 18 ஆம் திகதிகளில் , மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் காலநிலை மாற்ற செயலகம், ஸ்லைகன் அறக்கட்டளை (SLYCAN Trust) , பிரகிரிதி வள மையம், ஐ.சி.சி. சி எ.டி மற்றும் உலகளாவிய மாற்ற ஆராய்ச்சிக்கான ஆசிய-பசிபிக் வலையமைப்பு ஒன்றிணைந்து காலிமுக ஹோட்டலில் (Galle Face Hotel) இரண்டு நாள் பிராந்திய பங்குதாரர் பட்டறை ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தன. தேசிய மற்றும் பிராந்திய மட்டத்தில் தேசிய நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகளை (NDCs) செயல்படுத்துவதில் கொள்கை இடைவெளிகளையும் தேவைகளையும் நிவர்த்தி செய்வதில் இந்த பட்டறை ஆனது கவனம் செலுத்தியிருந்தது. மேலும் என்.டி.சி க்கள் (NDCs) , தேசிய தழுவல் திட்ட (NAP) செயல்முறைகள், நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் (SDGs) மற்றும் அனர்த்த அபாயக் குறைப்புக்கான செண்டாய் கட்டமைப்பு (Sendai Framework) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் கவனம் செலுத்தியது.

For media queries please Email

info@slycantrust.org